English (United Kingdom)繁體中文简体中文(中国)
 
 
     
 

wemakevv.png

 
     

企業新聞

二零一七年中期業績公告

more...


更改公司名稱 及 本公司股份簡稱

more...


更改公司名稱、本公司網址及標誌

more...


二零一七年六月五日舉行之股東週年大會之表決結果

more...


股東週年大會通告

more...


alt

tech_ibn_shot1.jpg精電提供一系列符合汽車及工業用規格之中小尺寸TFT模組。我們的TFT顯示屏可附帶數碼介面,亦可視乎需求提供半度身訂造或全度身訂製的產品。

 

可載豐富資訊、圖像及動畫,快速反應

     
 alt
高解像度
 alt
亮麗光度
alt 
超高對比

  可應用之產品
alt
汽車中控屏幕
alt
汽車儀標板
alt
工業產品
alt
醫療產品
       
 

 

 

 
 

版權所有©2011VARITRONIX.保留所有權利.

網站地圖 | 隱私權政策