English (United Kingdom)繁體中文简体中文(中国)
 
 
     
 

wemakevv.png

 
     

企业新闻

股东周年大会通告

more...


有关购回及发行股份之一般授权;重选退任董事;及股东周年大会通告

more...


股东周年大会适用的代表委任表格

more...


截至2018年04月30日股份发行人的证券变动月报表

more...


零一七年年度全年业绩公告

more...


 

alt

tech_ibn_shot1.jpg超高对比负性显示屏 (IBN) 为液晶显示屏提供真正之替代技术,可应用在一些要求极高影像对比丶宽视角度及温差极大的环境。

 

高对比丶 宽视角度丶省电

     
 alt
宽视角
 alt
改善防静电功能
alt 
高对比

  可应用之产品
alt
汽车显示屏
alt
工业显示屏
alt
医疗产品
alt
其他
       
 

 

 
 

 版权所有©2011VARITRONIX.保留所有权利.

网站地图 | 隐私权政策